بلاگ سپهر محمدی

کوروش مسیح، پادشاه امت ها، تنها نمونه تاریخی مهدی موعود

ارسال شده توسط سپهر محمدی در تاریخ: ۰۵ آبان, ۱۳۸۹

با سلام، کوروش نه تنها ذوالقرنین بوده است، بلکه مسیح نیز بوده است و نه تنها مسیح بوده است، بلکه تنها مسیح پادشاه امتها شناخته شده کتاب مقدس پیش  از مسیح آخرالزمان،  بر اساس کتاب مقدس، بوده است. داود و سلیمان و عیسی مسیح، نیز مسیح بودند اما مسیح پادشاه یهود بودند، حال آنکه کوروش […]

مسیح امتها یا مسیح اسرائیل؟

ارسال شده توسط سپهر محمدی در تاریخ: ۰۳ آبان, ۱۳۸۹

با سلام عیسی(ع) به شهادت قرآن مسیح موعود برای بنی اسرائیل بود. اما آیا او تنها مسیح وعده داده شده در عهد عتیق است؟ آیا همه بشارتهای عهد عتیق در مورد عیسی مسیح است؟ یا برخی از آنها در مورد مسیح دیگری است؟ در عهد عتیق پیش بینی شده بود که مسیحی بر الاغ خواهد […]


برخی نظرات من:

من از حجاب اختیاری و آزادی انتخاب پوشش برای زنان حمایت می کنم.

شبکه های اجتماعی من:

صفحه شخصی در فیسبوک  Twitter  Youtube  Google Books  Geni  باشگاه جوانان شیعه و مسیحی  انجمن مسلمانان نوگرا