بلاگ سپهر محمدی

براساس قرآن، شیعه کیست؟

ارسال شده توسط سپهر محمدی در تاریخ: ۲۸ فروردین, ۱۳۹۱

باسمه تعالی گاهی پرسیده می شود که شیعه کیست؟ آیا شیعه در قرآن آمده است؟ در اینجا می خواهم پاسخ دهم، بله! بر مبنای قرآن، شیعه، مفهومی است که بر اساس عشق و محبت الهی و پیروی از امامان هدایت یافته الهی که در قرآن معرفی شده اند، بنا شده است. شیعه، کسی است که […]


برخی نظرات من:

من از حجاب اختیاری و آزادی انتخاب پوشش برای زنان حمایت می کنم.

شبکه های اجتماعی من:

صفحه شخصی در فیسبوک  Twitter  Youtube  Google Books  Geni  باشگاه جوانان شیعه و مسیحی  انجمن مسلمانان نوگرا