بلاگ سپهر محمدی

عهدنامه محمد با مسیحیان

ارسال شده توسط سپهر محمدی در تاریخ: ۰۱ تیر, ۱۳۹۱

به نام خداوند بخشنده مهربان این عهدی است که محمد بن عبدالله، فرستاده خدا، برای تمام مسیحیان نوشته است. این نامه ای است که آن را محمد بن عبدالله، برای همه مردم نوشته است، تا آنان را بشارت دهد و انذار کند… تا برای مردم بر خدا بعد از نبی حجتی نباشد، و خداوند عزیز […]


برخی نظرات من:

من از حجاب اختیاری و آزادی انتخاب پوشش برای زنان حمایت می کنم.

شبکه های اجتماعی من:

صفحه شخصی در فیسبوک  Twitter  Youtube  Google Books  Geni  باشگاه جوانان شیعه و مسیحی  انجمن مسلمانان نوگرا