بلاگ سپهر محمدی

فهرست مطالب نظریه عباد مکرمون

ارسال شده توسط سپهر محمدی در تاریخ: 15 نوامبر 2008

مبانی نظریه عباد مکرمون:

مقدمه
ضمیر متکلم مع الغیر در قرآن چه کسانی هستند؟
چه کارهایی در قرآن به ضمیر متکلم مع الغیر نسبت داده شده است؟
• خلق انسان
• خلق ملائکه
• خلق آسمانها و زمین
• نزول عذاب
• نزول قرآن و دیگر کتب آسمانی
• مسئولیت حفاظت از کتب آسمانی
• زنده کردن و میراندن

آیا این امور منحصرا به خدا تعلق دارد؟
آیا فقط خدا توانایی خلق دارد و خلق منحصر به ذات الوهیت است؟
چه کسان دیگری در قرآن دارای توانایی خلق شناخته شده اند؟
آیا انجام این امور بدون اجازه حضرت حق امکان پذیر است؟

چه اموری منحصرا به خدا نسبت داده شده است؟
• پرستش
• استعانت
• سجده

ضیف ابراهیم چه کسانی بودند؟
پدر عیسی مسیح که بود؟

امر الهی توسط چه کسانی برنامه ریزی، مدیریت و اجرا می گردد؟
المقسمات امرا و المدبرات امرا کیستند؟
المسبحون الصافون کیستند؟

من، او، ما! دلائل خضر برای موسی!
آیاتی که ضمیر متکلم مع الغیر مستقیما به معرفی خود می پردازد!
آیا ضمیر متکلم مع الغیر ملائکه هستند؟
عباد مکرمون کیستند؟

اِلوهیم در کتاب مقدس
• اِلوهیم خالق آسمانها و زمین
• اِلوهیم خالق انسان به شکل خویش
• اِلوهیم نازل کنند وحی به انسان
• یهوه خدای اِلوهیم و تنها خدای عهدین است.
• نسبت خدا، موسی و هارون همان نسبت خدا، اِلوهیم و نبی
• ضیف ابراهیم اِلوهیم بودند.
• فرزندان دیگر اِلوهیم بر روی زمین
• هر کس می تواند اِلوهیم شود.
• عیسی مسیح خود را فرزند اِلوهیم و نه خدا می داند.
• دلایل عیسی مسیح مبنی بر اینکه اِلوهیم، خدا نیست!

آیا انسانها هم می توانند در زمره عباد مکرمون در آیند؟
مژده عیسی مسیح چه بود؟
حیات طیبه چه حیاتی است؟
زندگی جاویدان که عیسی مسیح به آن مژده می دهد چیست؟

بدون پاسخ برای "فهرست مطالب نظریه عباد مکرمون"

نوشتن نظر


  • محقق: با سلام قسمتی از حدیث که میفرمایند فللعوام ان یقلدوه :بر مردم واجب است که از آنان ت
  • بابک: دوست عزیز زبان اصلی انجیل یونانی است نه عبری، و یهوه یک واژه عبری است! چطور متی ۲:
  • فرزانه دختر انقلابی تبریز: شماها هنوز خیلی مانده خاورمیانه را به دوران باشکوه آشور و بابل برگردانید . فرض محال

برخی نظرات من:

من از حجاب اختیاری و آزادی انتخاب پوشش برای زنان حمایت می کنم.

شبکه های اجتماعی من:

صفحه شخصی در فیسبوک  Twitter  Youtube  Google Books  Geni  باشگاه جوانان شیعه و مسیحی  انجمن مسلمانان نوگرا