بلاگ سپهر محمدی

بحث های من

هر از چند گاهی در انجمنهایی در اینترنت به بحث می نشینم.

برخی از آنها از این قرار است:

بحثی در مورد بشارات به پیامبر اسلام  (تیر ۹۰)

بحث در نقد ترجمه های مسیحیان (تیر ۹۰)

بحث تطبیقی بسیار زیبایی در مورد داستان نوح(ع)  و پدر زن موسی(ع)  و عهد خدا با ابراهیم، در کتاب مقدس و قرآن (تیر ۹۰)

بحث تطبیقی جالبی در مورد الیاس(ع)، تطبیق نماز در اسلام و یهود و اقامه آن ابتدائا توسط حضرت ابراهیم(ع)، به آتش افتادن حضرت ابراهیم، پیشبینی تغییر قبله توسط حضرت عیسی، بقیه بنی اسرائیل، یهوه در قرآن (تیر ۹۰)

بهشت و جهنم در تورات، عهد عتیق و گاتها (آبان ۸۹)

اگر حضرت عیسی خدا نیست چرا اجازه داد او را سجده کنند؟ (مرداد ۸۹)

حج و کعبه در کتاب مقدس(مرداد ۸۹)

مجادله ای در مورد خدایان کتاب مقدس (مرداد ۸۹)

آیا انبیاء کتاب مقدس هم خدا هستند؟(مرداد ۸۹)

آیا موسی، بر اساس کتاب مقدس، خداست؟ (مرداد ۸۹)

بحثی در رد الوهیت عیسی مسیح(مرداد ۸۹)

بحثی در مورد معنای واژه  لوگوس یا کلمه (مرداد ۸۹)

* بحث بسیار جالبی در بررسی نسخ قدیم عهد جدید در مورد واژه کوریوس (مرداد ۸۹)

* آیا در اناجیل، “پدر” خداست؟ (تیر ۸۹)

بحث در شناخت چهره واقعی پولس رسول(خرداد ۸۹)

* بحثی در مورد اینکه آیا حواریون نبی یا رسول بودند؟(اردیبهشت ۸۹)

* مطلبی در مورد امامت در کتب مقدس (فروردین ۸۹)

* بحثی در مورد عصمت اهل البیت در قرآن (فروردین ۸۹)

* مباحثه با دوستانی یهودی و مسیحی تحت عنوان ” آیا تعالیم قرآن با عهد عتیق و اناجیل در تعارض است؟”(بهمن ۸۸)

* بحث با مسیحیان و یهودیان در مورد سهم یهود از نیل تا فرات بر اساس تورات (دی ۸۸)

بحثی در مورد به صلیب رفتن عیسی مسیح (آذر ۸۸)

* بحث با مسیحیان در اثبات وجود بشارت به نبی موعود در تورات و انجیل (آذر ۸۸)

* کدام اسلام، دین مطلوب خداست؟ دین تسلیم یا شریعت محمدی؟؟؟ (آبان ۸۸)

* بحث با فیلیپ مسیحی در اثبات تحریف کلمه “خدا” در ترجمه های کتاب مقدس(مرداد ۸۸)

* بحث با دوستان مسیحی برای اثبات وجود افرادی در مسیحیان اولیه که اعتقاداتی مشابه اعتقادات مسلمانان درمورد تصلیب و توحید داشته اند!(مرداد ۸۸)

* بحث با مسلمانان هم کیش، برای اثبات اینکه هیچ دلیلی قرآنی نداریم که بگوییم متن اصلی تورات و انجیل موجود تحریف شده است. (بهمن ۸۷)


  • محقق: با سلام قسمتی از حدیث که میفرمایند فللعوام ان یقلدوه :بر مردم واجب است که از آنان ت
  • بابک: دوست عزیز زبان اصلی انجیل یونانی است نه عبری، و یهوه یک واژه عبری است! چطور متی ۲:
  • فرزانه دختر انقلابی تبریز: شماها هنوز خیلی مانده خاورمیانه را به دوران باشکوه آشور و بابل برگردانید . فرض محال

برخی نظرات من:

من از حجاب اختیاری و آزادی انتخاب پوشش برای زنان حمایت می کنم.

شبکه های اجتماعی من:

صفحه شخصی در فیسبوک  Twitter  Youtube  Google Books  Geni  باشگاه جوانان شیعه و مسیحی  انجمن مسلمانان نوگرا